Menu

TOQ DNA

Pigefodbold og især talentudvikling for piger må ikke sammenlignes med de professionelle talentudviklingsmiljøer, der findes på drengesiden. Både betingelserne for elitefodbold og pigepsykologien er meget anderledes. I Team Odense Q synes vi, at vi har fundet en god balance hvor både individet og talentet kan dyrkes samtidig med at pigerne kan have et socialt liv ved siden af.

DBU’s Aldersrelateret træning

DBU’s materiale omkring aldersrelateret træning er vores fundament og udgangspunkt for al børne- og ungdomstræning ligesom at alle vores børne- og ungdomshold skal efterleve DBU’s holdninger og handlinger.

Derudover har vi gjort os nogle supplerende erfaringer og overvejelser, som er beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Tryghed, trivsel og succesoplevelser

Tryghed, trivsel og succesoplevelser er en forudsætning for udvikling.

Erfaringer:

  • En klassisk træner som ”stiller krav” og ”råber af” pigerne får pigerne til blive usikre og i sidste ende miste lysten til fodbold. Pigerne stiller i forvejen meget høje krav til sig selv og er ekstremt pligtopfyldende. Her behøver træneren ikke presse pigen yderligere.

Kultur som accepterer fejl

Rigtig mange piger er begrænset i deres udvikling, fordi de er bange for at lave fejl. Ofte er ingen fejl = god præstation i deres optik, og typisk vil piger helst træne det, som de allerede er gode til.

Men skal vi udvikle pigerne, så skal vi have dem til at arbejde i grænsezonen, hvilket kræver en kultur hvor fejl accepteres – ja forventes. Træneradfærden er essentiel for at skabe denne kultur:

  • Ros og fremhæv de piger som er modige og nysgerrige.
  • Lev med at pigerne laver fejl, så længe at de prøver at gøre det rigtige – også når det koster sejren.
  • Feedback til pigerne skal være 80-20 i favør til positiv feedback. Vælg dine ”udbrud” med omhu, da de altid har en stor effekt på pigerne.

Dagens fodboldpige

Dagens fodboldpige skal kåres efter hver træning. Det er især - i de små årgange – en stor succesoplevelse for den enkelte pige. Forældre har ofte rapporteret om piger der er ”svævet på en lyserød sky” blot fordi de er blevet dagens fodboldpige.

For trænerne er det en fantastisk mulighed for at fremhæve den gode adfærd og piger som har den rigtige indstilling.

Samarbejde på tværs

Piger har stor forkærlighed for de vante rammer. Nogen gange i en sådan grad, at piger overvejer at stoppe med fodbold, hvis der sker store pludselige forandringer i deres ”normale” fodboldliv.

Vi skal sikre sportslige rammer for pigerne, som både sikrer fleksibilitet i træningen og for pigerne større berøringsflade til andre trænere og spillere. Det samme gælder på trænersiden. Vi ønsker ikke trænere som ”kører deres eget løb” med deres pigehold. Derfor arbejder vi efter følgende retningslinjer ved organisering af pigeafdelingen:

  • Gerne truppe på 25-30 piger med 2 trænere og 1-2 hjælpetrænere tilknyttet
  • Alle pigehold skal have deres holdtræninger på samme dage (så trænere mødes og adhoc op-/nedrykningstræning kan koordineres løbende)
Luk