Menu

Rekrutteringsprocedure

Årgange U4 til U9:
I centrum:
Fra disse årgange er det vigtigt at vi får børnene i gang med at spille fodbold, hvor det vil forgå meget på børnenes præmisser, så de finder glæden i bolden. Det vi har i centrum, er deres tryghed, trivsel, leg, glæde og fodbold sammen med vennerne. Det skal være sjovt at komme til fodbold i Marienlyst.

Nye muligheder:
U4-U6: Vi vil tilbyde at mor & far kan komme med til fodbolden, for at skabe en tryghed for børnene.
U7-U9: Vi vil i vores omliggende område tilbyde fodbold for alle, hvor man kan tage sin ven eller veninde med til fodbold, vi gør opmærksom på dette på de forskellige Facebook sider i nærområdet (eks Skibhus gruppen)

Årgange U10 til U13:
I centrum:
Vi opsøger ikke spillere i disse årgange, da vi gerne vil fastholde de spillere som vi allerede har. Da vi vil skabe et trygt miljø med en masse læring og vinden.
Vores erfaringer er dog at disse årgange, kan der tit ske skift til en klub, da der kan være mangler på lokale tilbud, ikke nok spillere til at kunne stille hold eller for få hænder til at hjælpe med den daglige træning.

Nye muligheder:
U10-12: Gør nogle af vores spillere bekendtskab med topcenter, hvor det skal inspirere spillerne til at træne ekstra og forbedre sig.
U13: Her tilbyder vi morgen træning, som skal inspirere spillerne til at træne ekstra og forbedre deres individuelle færdigheder.

Årgange U14 til U15:
I centrum:
Her er vores primær fokus at fastholde spillerne i deres vante remme, hvor vi tilbyder et passende træningstilbud 3 gange om ugen. Med mulighed for tilbud om morgentræning, for at give spillerne en ekstra træning. Vi skal have Kapacitet til at kunne få gæstespillere ind, eller hvis der er oprykningsspillere. Vi rekrutterer ikke aktivt efter spillere i denne årgang. Men byder altid nye spillere velkommen, som kommer på eget initiativ.

Nye muligheder:
U14-15: At lave sammenslutning træning, for at skabe et kenskab til hinanden, den dag vi bliver U17 1-års og 2-års. Så er der skabt en relation mellem spillerne.


Procedurer for indmeldelse til Boldklubben Marienlyst:
Her vil den pågældende træner på den årgang spilleren vil spille, kontakte vores rekrutteringsansvarlig ang. Et muligt klubskifte.
Herefter vil vi kontakte den pågældende klub, eller cheftræneren på spillerens pågældende årgang.

 

Ansvar/regler der følges:
Rekrutteringsansvarlig efterlever i enhver henseende DBUs etiske retningslinjer for klubskifte, og herunder de retningslinjer, der er præciseret af DBU og lokalunionerne.
Det gælder særligt DBUs regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber, jf. licensmanual for ungdom – Drenge sæson 2022-2024 (bilag 6 127 & 128.).

 

Procedure for rektrutering:

Som udgangspunkt rekrutterer Boldklubben Marienlyst ikke spillere, medmindre de selv opsøger et klubskifte. Hvis de selv opsøger klubskifte, skal vores cheftræner henvende sig til vores rekrutteringsansvarlige, her vil der ske følgende:

o Det er altid vores rekrutteringsansvarlige der kontakter, den pågældende klub samt forældre.

o Det vil altid ske telefonisk og der vil blive sendt enten en mail eller sms til den pågældende træner.

o Hvis forældre henvender sig til klubben, skal vores cheftræner henvise til vores rekrutteringsansvarlige. Han vil så kontakte forældre og deres pågældende klub.

o Det er altid i sammenråd med vores talentchef, om en spiller skal rykke op eller hvorledes, når de kommer til klubben. Det optimale er altid at de spiller med deres jævnaldrende eller med deres klassekammerater.

o Vi kontakter ikke spillere via sociale medier.

 

Rektrutteringsansvarlig i Boldklubben Marienlyst er: Søren Rasmussen - oscarskotten@hotmail.com