Menu

Fra Ungdom til Senior

Kendetegn

 • Nogle piger begynder at sætte spørgsmålstegn ved om de ønsker at bruge al deres tid på fodbold.
 • Overgangen til senior er svær ud fra følgende betragtninger:
  • Pigernes normale sociale relationer brydes
  • De oplever mindre opmærksomhed end som ungdomsspiller
  • De skal kæmpe for en plads på førsteholdet og skal måske vente 1-2 år
  • Træningstilbuddet for nummer 16-24 i truppen er ofte ikke det samme som ungdomsspiller

Fokusområder

 • Skabe en glidende social kobling fra U18 til senior det sidste halve år pigerne er ungdomsspiller.
 • Skabe en god platform på senior hvor de næstbedste kan trives og udvikles
  • Et velfungerende og seriøst træningstilbud til nummer 16-24 i truppen
   • Fastholdelse af en ung stamme omkring hold 2 som efterfølgende kan være ”modtagelseskomite” for efterfølgende unge spillere.

Retningslinjer

** Disse retningslinjer er forudsat at Odense Q indlemmes som moderklub til Team Odense Q, hvilket forventes effektueret til efteråret 2018 **

Følgende er vores retningslinjer for oprykning af spillere til senior/Odense Q:

 • Oprykningstræning tilbydes efter behov til U17 og U18 spillere og i det omfang Odense Q kan inkludere spillerne
 • Oprykning af spillere til Odense Q vurderes fra halvår til halvår. Som udgangspunkt er det kun U18 spillere som er i betragtning til oprykning. Oprykning kan ske på to måder:
  • Spilleren vurderes kan indgå i start 11 og kan derfor rykkes op permanent
  • Spilleren vurderes har brug for ekstra stimulation for sin udvikling og flytter derfor klub til Odense Q – men fortsætter i TOQ U18 DM truppen.

Forudsætning for oprykning til senior før tid:

 • Spillere rykkes kun op til senior før tid, hvis det vurderes at det er en fordel for spillerens udvikling, OG hvis det vurderes at spilleren er både mentalt og fysisk klar til udfordringen.
 • Det er Team Odense Q’s sportsudvalg som indstiller og screener spillere til eventuel oprykning før tid.