Menu

Fra Leg til Fodbold (U6-U9)

Kendetegn

 • Piger starter fodbold sammen med deres veninder
 • Får vi fat i pigerne i denne årgang er det ofte hele skoleklasser som går til fodbold.
 • Pigerne flytter sig langsomt fra at være ”piger som går til fodbold” til at være ”fodboldpiger”
 • De øvede piger som er startet tidligere med drengene nyder det sociale med pigerne, men skal stimuleres fodbold fagligt. Kan sagtens håndteres, men kræver lidt planlægning.
 • Mange piger spiller kun fodbold når de er til træning.

Fokusområder

 • Fodbold fagligt tages der udgangspunkt i ”DBU Børnetræning – alderssvarende træning”.
 • Opmærksom på integration af nye piger. Træneren skal sørge for god velkomst og være katalysator for integrationen. Lad aldrig pigerne gå sammen to og to – træneren laver inddelingen.
 • Øvelser skal være afvekslende og gerne suppleret med alternative boldlege. Det skal være sjovt at være til træning.
 • Motiver og inspirer pigerne til at lave øvelser og boldlege derhjemme og i skolen.

Målsætninger

 • Gennemføre ”sandkasse fodbold” og pigeraketten hvert år.
 • Have tilbud i alle årgange.
 • Fastholde så mange nystartede piger som muligt.
 • 1 træner / hjælper per 6 piger så vi kan gennemføre fokuseret stationstræning

Træningsdosering

 • 2 x 1 time ugentligt plus passende stævner.