Menu

Elite/Bredde (U15-U18)

Kendetegn

 • Overgang fra seriøs fodbold til elite fodbold betyder større mental kløft mellem elite og bredde spillere.
 • Efterskoler og uddannelse fylder meget.
 • Der er piger som kommer igennem nåleøjet til landsholdene – og mange piger som oplever at blive sorteret fra.
 • Mange af pigerne vælge idrætslinjer eller gymnasier som tilbyder supplerende træningsmuligheder.
 • (Bredde) Der er statistisk stort frafald i disse årgange. Vi ser ofte store grupper af piger som stopper fordi deres normale hold går i opløsning pga af for lidt spillere.
 • (Bredde) Breddepigerne er ellers meget stabile så længe at der er et tilbud, der passer til deres behov.

Fokusområder

 • Skabe en social kobling mellem elite og bredde holdene således at pigerne bevarer de gode relationer samt breddepigerne føler at de er en del af noget større.
 • Pigerne skal motiveres til at hjælpe de mindste årgange, så vi begynder at forme næste generation pigetrænere.
 • Pigerne skal tage ansvar for sin egne handlinger (dialog foregår nu mellem træner og spiller – og ikke via mor og far)
 • (Elite) Retorik og fokus skærpes for elitespillerne, som skal vende sig til at der også stilles krav til dem.
 • (Elite) Formel taktisk træning introduceres.
 • (Elite) Forberede pigerne på senior tilværelsen og begynde indslusning af de mest talentfulde piger til Odense Q (senior)
 • (Elite) Styrketræning med vægte.

Målsætninger

 • (Elite) Minimum en pige per årgang på U landshold
 • (Elite) U18 DM licens med tilhørende elite træningsmiljø
 • Minimum 4 piger som hjælper til pigeraketten og indskolings arrangementer.
 • (Bredde) Attraktivt tilbud til alle piger i U16-U18
 • (Elite) Minimum 2 piger som får debut på Odense Q senior.
 • Alle piger skal tilbydes kursus (typisk 8 ugers forløb) i styrketræning med vægte

Træningsdosering

Elite:

 • 3 x 1½ time ugentligt plus kampe.
 • 1 x 1¼ time teknisk eller taktisk træning (obligatorisk for U18)
 • Styrketræning en gang ugentligt
 • Morgentræning hvor det kan passes ind med skolegang

Bredde:

 • 2 x 1½ time ugentligt plus kampe.
 • Tilbud om 1 x ugentlig ekstra teknisk træning