Menu

Ydelser

TOQ Sundhedssektor er under konstant forandring, da vi prøver projekter og ideer af løbende. I skrivende stund (2018 forår) administrerer sundhedssektoren følgende aktiviteter:

Fysioterapi – diagnosticering mm.

Mandag: Diagnosticering af skader og udarbejdelse af genoptræningsplan. Ligeledes tilbydes opfølgning i eller efter en skadesperiode. Ved længerevarende behandlingsforløb skal spilleren selv sørge for de nødvendige aftaler med 3. part. Konsultationerne foregår i læge / behandlerrummet i Marienlystcentret.

Atletisk træning (U15-U16-U18)

Tirsdag: Atletisk træning for U16-U18 spillere med fokus på styrke, bevægelighed og funktionalitet. Idet træningen primært er skadesforebyggende, vil den atletiske træning være medvirkende til at spilleren set over en sæson får mulighed for at gennemføre flere træningspas (fodbold) med høj kvalitet.

Fysioterapi - opfølgning

Onsdag: Når en skadet spiller konsulterer vores fysioterapeut om mandagen, bliver der lagt en plan for spilleren uanset omfanget af skaden. Denne plan følges op om onsdagen. Det er altafgørende med en hurtig og præcis indsats fra både sundhedssektoren og spilleren (i samarbejde) for at spillerne kan komme hurtigt og sikkert tilbage på banen. Vi forventer således at spilleren har fulgt anbefalingerne fra fysioterapeuten om mandagen og at disse er iværksat onsdag.

Performance profiles (PP)

I TOQ er PP obligatorisk for U18DM som afvikles 4 gange årligt i hhv. august, november, marts og maj/juni. PP består af 4 test: Arrow head (sprint test). Bip-test (udholdenheds test). Brutal mave (Mavebøjninger). Squat (styrke for lår) Afvikling af PP koordineres med trænerne, således at pigerne ikke skal spille kamp eller står foran DBU træning umiddelbart efter at test er gennemført.