Menu

Ledelse

Team Odense Q ledes af en bestyrelse, som i 2018 har følgende sammensætning:

  • Bo Sundahl, Formand og BM repræsentant
  • John Bæksted, Næstformand
  • Claus Poulsen, TPI repræsentant
  • Lone Ladegaard
  • Morten Jensen
  • Tina Rasmussen, Bogholder
  • Mette Worsøe

Moderklubberne skal repræsenteres af minimum 1 person i udvalget. Hvis en moderklubrepræsentant udtræder skal moderklubben udpege en ny repræsentant.

Bestyrelsen træffer så vidt mulig beslutning ved enstemmighed, men kan om fornødent træffe beslutninger ved simpelt stemmeflertal.